Tietosuojaseloste

Yleistä

Koneunion Oy pitää henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Koneunion Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Koneunion Oy käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme pysty sinua myöskään palvelemaan.

Koneunion Oy:ssä käsitellään henkilötietoja eri syistä. Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten valtuutettuihin edustajiin ja vastuuhenkilöihin.

Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat osaalueet:

 1. Kerättävät henkilötiedot
 2. Henkilötietojen keräämisen oikeusperuste
 3. Henkilötietojen käsittely ja luovutus
 4. Henkilötietojen säilytys ja suojaus
 5. Tietojen luovuttaminen Koneunion Oy:lle
 6. Evästeet
 7. Yksityisyyden suojaan liittyvät rekisteröidyn oikeudet
 8. Tietosuojaselosteen päivittäminen
 9. Yhteydenotto Koneunion Oy:öön tai tietosuojaviranomaiseen

1. Kerättävät henkilötiedot

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa Sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmin palveluidemme käytön yhteydessä. Keräämme tietoja myös verkkosivustomme analytiikka -palvelun (Google Analytics) avulla, jotta voisimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi ja kohdentaa kävijöille relevanttia markkinointia. Toimeksiannon edellyttäessä tallennamme myös henkilötunnuksen. Tarvittaessa voimme tarkistaa luottotietosi.

Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja esimerkiksi yhteydenottosi yhteydessä: nimi, yrityksen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja osoite.

2. Henkilötietojen keräämisen oikeusperuste

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat: sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen; oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi; asiakasviestintä ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen; liiketoimintamme kehittäminen; ja palveluidemme kohdentaminen sinulle.

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelemme myös henkilötietojasi oikeutetun etumme nojalla, joka on palveluidemme tarjoaminen ja liiketoimintamme harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja voimme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

3. Henkilötietojen käsittely ja luovutus

Henkilötietojasi käsittelee pääasiassa yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Saatamme myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät, kirjanpidon tai laskutuksen. Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatamme myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa. Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle.

4. Henkilötietojen säilytys ja suojaus

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin se on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai pidempään kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme päivittämään tietojasi tarpeellisin väliajoin.

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkaillemme. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

5. Tietojen luovuttaminen Koneunion Oy:lle

Jos et luovuta Koneunion Oy:lle henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme välttämättä pysty palvelemaan sinua. Jos et halua, että käsittelemme henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme ettet toimita meille tietojasi.

6. Evästeet

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa ja seurata verkkosivustomme analytiikkaa.

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

7. Yksityisyyden suojaan liittyvät rekisteröidyn oikeudet

7.1 Oikeus pyytää tietojen poistamista

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 • Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.
 • Vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
 • Tietojen käsittely on lainvastaista.
 • Kyse on alaikäisen henkilötiedoista, jotka on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen hankkimisen yhteydessä.

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@koneunion.fi.

7.2 Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

7.3 Oikeus saada virheelliset tiedot korjatuiksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

7.4 Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

7.5 Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Jos kiistät rekisteröimiemme tietojen oikeellisuuden tai tietojen käsittelyn lainmukaisuuden, tai jos olet vastustanut tietojen käsittelyä oikeuksiesi mukaisesti, voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen. Tietojen käsittely rajoitetaan tällöin vain tietojen säilyttämiseen, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai on voitu tarkistaa, ovatko oikeutetut etumme ensisijaisia sinun etuihisi nähden.

Jos sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojen poistamista rekistereistämme, voit sen sijaan pyytää, että rajoitamme näiden tietojen käsittelyn vain tietojen säilyttämiseen. Jos sinua koskevien rekisteröityjen tietojen käsittely on tarpeellista ainoastaan oikeusvaateen esittämiseksi, voit myös vaatia, että tietojen muu käsittely rajoitetaan vain tietojen säilyttämiseen. Saatamme käsitellä tietojasi muissa tarkoituksissa, jos oikeusvaateen esittäminen sitä edellyttää tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

7.6 Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

8. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Teemme päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

9. Yhteydenotto Koneunion Oy:öön tai tietosuojaviranomaiseen

Voit toteuttaa edellä kuvattuja oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä. Olemme yhteydenottosi jälkeen sinuun yhteydessä henkilöllisyytesi varmistamiseksi sekä yksityiskohtaisista toimenpiteistä sopimiseksi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Koneunion Oy

Y-tunnus: 2485646-0    

Linnunrata 16
90440 KEMPELE

asiakaspalvelu@koneunion.fi

Puh. 045 802 0309